nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

1 Aansprakelijkheid
XENONL kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan voertuigen en of personen welke veroorzaakt zouden kunnen zijn door of tijdens het monteren van de gekochte goederen

2 Levertijden.
XENONL streeft ernaar de door de afnemer bestelde goederen binnen 2 dagen te leveren mits besteld voor 17:00 uur. XENONL is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet tijdig uit kunnen leveren van de door afnemer bestelde producten.

3 Herroepingtermijn producten.
Producten kunnen kosteloos worden geroutineerd, dit binnen 14 dagen van levering van de producten.
Mits deze producten in ongeopende of niet gebruikte staat verkeren. De kosten zullen binnen maximaal 30 dagen (exclusief verzendkosten) worden terugbetaald op de desbetreffende rekening van de klant. Producten kunnen worden terug gestuurd naar het volgende adres: Waalstraat 85, 1823EJ Alkmaar

4 Bestelwijze.
Per e-mail: Goederen kunnen per e-mail besteld worden. De klant ontvangt bij een bestelling een bevestigings e-mail.
Per webshop: Goederen kunnen ook in de webshop besteld worden. De klant ontvangt dan een bevestiging per e-mail.
Per 1-11-2016 is het niet meer mogelijk om producten af te halen.

5 Annulering.
Nadat er een schriftelijke koopovereenkomst gesloten is, is het mogelijk de door de afnemer bestelde goederen volledig kosteloos te annuleren binnen 14 dagen.

6 Verzending en afhalen.
Verzendkosten worden altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

7 Rechten.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

8 Geschillen.
Alle geschillen,waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter.

9 Prijzen.
Alle prijzen zoals vermeld op onze internetpagina, in onze e-mails en offertes zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Prijzen die vermeld staan op onze internetpagina´s en in e-mails zijn altijd onder voorbehoud. Offerte´s zijn 10 dagen geldig tenzij anders overeengekomen.

10 Garantie.
Op alle xenon gerelateerde producten geldt een garantie termijn van 2 jaar. Op alle LED gerelateerde producten geldt standaard een garantie termijn van 1 jaar. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
-defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud.
-als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden.
-als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar gemaakt is.
-door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen, -beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
-blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
-indirecte kosten, veroorzaakt door het buitenbedrijf zijn van het defecte artikel, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.